Serbscy konjacy sportowcy sezonu wuspěšnje zahajili

srjeda, 27. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Hana Brězanec z Prawoćic wobsadźi z dwanaćelětnym walachom Majorom Tomom w Dierje-Nieschützu druhe městno a postara so tak wo dwójny triumf za jěchanske towarstwo při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow. Hana Brězanec z Prawoćic wobsadźi z dwanaćelětnym walachom Majorom Tomom w Dierje-Nieschützu druhe městno a postara so tak wo dwójny triumf za jěchanske towarstwo při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow.

Wčera smy w krótkopowěsćomaj pisali, zo běštaj serbskaj konjacaj sportowcaj Pětr Bobka z Miłoćic a Hana Brězanec z Prawoćic na turněrje w Dierje-Nieschützu pola Mišna prěnje a druhe městno wobsadźiłoj.

W braniborskim Klein-Marzehnsu je so tež Chróšćanski pohonč Lukas Wenderoth (Konjace sportowe towarstwo při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow) ze štyrilětnym walachom Elbfürstom za zwjazkowy championat jednopřežnych zapřahow we Warendorfje kwalifikował. A w Kulowje dožiwichu přiwisnicy konjaceho sporta wjacore prědnje zaměstnjenja jěcharjow z wokoliny.

Tu někotre wuslědki wurisanjow:

Křižne skakanje

1. Sarah Krječmarjec, KST Šešow

2. Sarah Pflugec, KST Kulow

3. Alexandra Hermann, ST Großgrabe

E-skakanje

1. Lätitzia Boden, bjez towarstwa

2. Tom Schindler, KST Šešow

3. Sarah Krječmarjec, KST Šešow

A-skakanje

1. Nadine Schneider, KST Kulow

2. Theresia Scholze, KST Kulow

3. Sarah Pflugec, KST Kulow

L-skakanje

1. André Schlegel, KST Kulow

2. Magdalena Šeferec, KST Kulow

3. Laurin Schäfer, RFV Reuthen

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Miłočan Pětr Bobka je ze sydomlětnej kobłu Cilku w samsnym wurisanju mnohostronske jěchanje dobył. Foto: Bianca Ischner
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND