Sněhakowanske lěhwo wuspěšne

štwórtk, 01. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Tući a dalši šulerjo 7. lětnika Worklečanskeje wyšeje šule mějachu w sněhakowanskim lěhwje w čěskim Bedřichovje wjele wjesela.  Foto: Franciska Zopic Tući a dalši šulerjo 7. lětnika Worklečanskeje wyšeje šule mějachu w sněhakowanskim lěhwje w čěskim Bedřichovje wjele wjesela. Foto: Franciska Zopic

29 šulerjow 7. lětnika Worklečanskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ přebywaše tele dny w sněhakowanskim lěhwje w čěskim Bedřichovje. Nimo sportoweho wučerja Křesćana Bejmaka, šulskeho nawody Křesćana Korjeńka a jeho syna Měrka staraštaj so tež čěskaj wučerjej wo šulerjow. Wonaj nawučištaj jich na čućiwe a žortne wašnje sněhakowanje. Šulska socialna dźěłaćerka Rěčneho centruma WITAJ Franciska Zopic młodostnych tohorunja do Čěskeje přewodźeše.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND