„Nowi wužiwarjo“ serbšćiny

štwórtk, 15. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
We Witaj-pěstowarnjach a skupinach tworja kubłarki trěbny zakład, kotryž wjedźe mjez dźěćimi skónčnje k Witaj-identifikaciji.  Foto: Eberhard Sprigade We Witaj-pěstowarnjach a skupinach tworja kubłarki trěbny zakład, kotryž wjedźe mjez dźěćimi skónčnje k Witaj-identifikaciji. Foto: Eberhard Sprigade

W serbskim kulturnym časopisu Rozhlad wozjewi w juniju 2018 Leoš Šatava zajimawy nastawk „,Nowi wužiwarjo‘ w konteksće mjeńšinowych rěčow a rewitalizaciskich prócowanjow w Europje“ (str. 19–25).

Prof. Šatava, etnolog na filozofiskej fakul­će Karloweje uniwersity w Praze a filozofiskej fakulće Uniwersity swj. Cyrila a Metoda w Trnavje, předstaja rěčnopolitiski zjaw, kotryž dyrbi po mojim měnje­nju serbskich prócowarjow, zasadźacych so za zachowanje serbskeje rěče a kultury, k rozmyslowanju a nowym kročelam wjesć.

wozjewjene w: Diskusija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND