Po komplikowanej sezonje steja před dalšej

srjeda, 24. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Wot noweje hrajneje doby budźe Marko Riedel trenar  Foto:    Werner Müller Wot noweje hrajneje doby budźe Marko Riedel trenar Foto: Werner Müller

Koparske mustwo sportoweho towarstwa Ćisk je w lěćnej přestawce tójšto koparjow zhubiło. Wjacori zranjeni hrajerjo so doskónčnje wotzjewichu, někotři dalši změnichu k druhim cyłkam. Najebać to pak stajištaj so Marko Riedel a kotrenar Falk Weichert ćežkemu nadawkej, mustwo do noweje hrajneje doby 2019/2020 wjesć. Na prašenja Wernera Müllera je w prěnim dźělu kotrenar Falk Weichert wotmołwił a w druhim dźělu trenar Marko Riedel.­

Kak je minjena sezona běžała, što bě pozitiwne, što negatiwne a čehodla?

F. Weichert: Z tójšto zbožom smy na kóncu w krajnej klasy wostali. Za to smy dołho wojowali. Někotrym akteram je so hakle chětro pozdźe wuwědomiło, zo dźe tu wo zachowanje klasy. Po wotchadźe trenarja Stefana Hoßmanga su wšitcy za jedyn­ postronk ćahnyli a pod rěžiju dweju hrajerjow trenowali. Mustwowa rada je tehdy kapitanej Tonyjej Bachej a Rostamej Gesej dowěru wuprajiła. Nichtó njeje so hóršił, wšitcy su tutón puć sobu šli.

To sće zawěsće tójšto podpěry trjebali?

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Wot noweje hrajneje doby budźe Falk Weichert kotrenar. Foto: Werner Müller
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND