Znowa na Ironmanje

wutora, 08. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Beata Čórlichec so pjaty raz na ćež­ke wubědźowanje na kupje Hawaii­ podała

46lětna Serbowka Beata Čórlichec je so spočatk julija jako amaterka na kanariskej kupje Lanzarote w Atlantiskim oceanje pjaty króć za najćeše swětowe mišterstwo w triatlonje na Hawaiiskej kupje Kailua-Kona w Pacifiskim oceanje kwalifikowała. Prěni króć bě so wona tam lěta 2014 z brawuru wubědźowała, a tak tež na tamnych dalšich třoch (2016, 2017 a 2018).

Lětuši triatlon superlatiwow na Ha­waii­ju budźe jedynaštyrcety. Prěni bě 1978, lětuši je přichodnu njedźelu, 13. ok­tobra. Budu to na jedyn dźeń 3,8 kilo­metrow płuwanje w Pacifiskim oceanje, 180 km kolesowanje při njewobličomnych wětřikach w bliskim hórstwje a 42,195 km marathonowy běh po skamjentnjenej lawje.

Beata Čórlichec je so wutoru, 1. oktobra, z organizowanej pućowanskej sku­pinu na kupu podała, zo móhła so tam hižo tróšku aklimatizować a zažiwić. Nimo toho tam tež hišće pod tamnišimi tropiskimi poměrami a wuměnjenjemi trenuje. Jeje startowe čisło budźe lětsa 1 412. A zaso budźe w Konje 2000 do 2500 atletow startować. Z Němskeje je so cyłkownje 279 triatletow kwalifikowało, mjez kotrymiž je 18 profijow – šěsć žónskich a dwanaće muskich.

Přejemy Beaće Čórlichec tež lětsa wjele wuspěcha, zo sej swój wulki cil bjez zranjenja spjelni kaž na dotalnych štyrjoch tak ćežkich wubědźowanjach Ironmana. Jurij Nuk

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND