Sokoł w cuzbje dale z běłym lacom

wutora, 29. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Klěšće Sokoła Ralbicy/Hórki z Aleksandrom Wałdu (naprawo, Ralbicy) a Dennyjom Gloxynom (nalěwo, Ralbicy) w přichodnym wokomiku zasłapnu, a wonaj wotewzataj Němskopazličanej bul.  Foto: Jörg Stephan Klěšće Sokoła Ralbicy/Hórki z Aleksandrom Wałdu (naprawo, Ralbicy) a Dennyjom Gloxynom (nalěwo, Ralbicy) w přichodnym wokomiku zasłapnu, a wonaj wotewzataj Němskopazličanej bul. Foto: Jörg Stephan

Natwar Němske Pazlicy

– Sokoł Ralbicy/Hórki 0:2 (0:0)

Zestawa hosći: Schöne – Lešawa, Schultz, Wałda, Bjeńš, Gloxyn, Rawš, Šiman (74. Šewc), M. Kurjat (65. Janca), G. Kurjat (77. Materna), Domaška

W minjenej sezonje hrajachu koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki dwójce přećiwo Němskim Pazlicam a wopušćichu trawnik stajnje jako dobyćer. Byrnjež pře­ćiw­nik we woběmaj hromaj dobru kopańcu pokazał, běše wón před wrotami prosće přesłaby. Podobnje wupadaše tež předwčerawšim, njedźelu, zaso w stadionje při Němskopazličanskim wulkim haće.

Hosćo z Ralbic w prěnich dźesać mjeńšinach dominowachu, po tym pak mě­jachu domjacy hač do połčasa ceptar w rukomaj. Před wrotami Willija Schöny so přiwšěm jenož dwójce jara strašnje jewja­chu. Wobaj razaj Schöne swoje kma­no­sće pokaza a třělwje wulkotnje wot­wobara. Na tamnym boku skićeše so Měr­ćinej Kurjatej dobra składnosć ze šěsnaće metrow, ale wón njebě wuspěšny.

Hnydom po přestawce móžachu So­koljo skónčnje wyskać. Lěwy škitar Bosćij Bjeńš wudoby sej bul a běžeše z nim do směra na přećiwniske wrota. Mócnje třěli Róžeńčan kulowatu kožu wrotarjej přez noze, zwotkelž prasny wona na žerdź a wottam k 0:1 do saka. Krótko na to delan­scy bulkoparjo wuslědk zwyšichu. Pětr Domaška so w šěsnatce předrě a bu foulowany. Bul pak kuleše so ke Gabrielej Kurjatej, kiž před klětku steješe a k 0:2 přetwori. Hra bu na to njeatraktiwniša, hosćo pak wuslědk mudrje za­kitowachu. Tójšto foulow, wjele dwubojow a rědke šansy so nětko přihlado­warjam skićachu. Po standardźe srjedź druheho połčasa Bjeńš na 3:0 zwyši, tola pobóčny sudnik zběhny nimohry dla swoju chorhojčku – wopačny to rozsud. Ral­bičenjo sej najebać to tři dypki sobu domoj wzachu a móhli z dalšim dobyćom w nachwatanskej hrě štwórtk w Großnaundorfje zaso hornju třećinu tabulki docpěć.

Bosćij Bjeńš po hrě: „Wjedro njebě dźensa runje najkmańše za tajki mały derby. Při dešću a zymnym powětře njeje to zawěsće tež přihladowarjam přewulke wjeselo wobradźiło. Němske Pazlicy njehra­ja žanu špatnu kopańcu, my pak w defensiwje jara derje stejachmy. Duel smy z rutinu a wutrajnosću kaž tež tak­tiskej disciplinu dobyli a zmylki domjacych brutalnje wužili.“ Jurij Bjeńš

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND