Hotuja so na regionalne finale

wutora, 17. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Šulerske wolejbulowe wurisanja we wokrjesu Budyšin pod hesłom „Młodźina trenuje za olympiju“ su w třoch starobnych sku pi nach zakónč ene. Šulerki a šulerjo 9. do 11. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija wobsadźichu w starobnej klasy II w Biskopicach stajnje 1. městno. Woni pojědu 9. januara 2020 na regionalne finale do Rychbacha pola Lubija. Foto: Měrko Korjeńk Šulerske wolejbulowe wurisanja we wokrjesu Budyšin pod hesłom „Młodźina trenuje za olympiju“ su w třoch starobnych sku pi nach zakónč ene. Šulerki a šulerjo 9. do 11. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija wobsadźichu w starobnej klasy II w Biskopicach stajnje 1. městno. Woni pojědu 9. januara 2020 na regionalne finale do Rychbacha pola Lubija. Foto: Měrko Korjeńk

Wolejbulisća Serbskeho gymnazija Budy­šin (SGB) steja we wokrjes­nym hódnoćenju šulow dotal před Goethowym gymnazijom Biskopicy na čole.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND