Sport (27.12.19)

pjatk, 27. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wolejbulowy turněr

Sportowe towarstwo Marijina hwězda přeprošuje wolejbulistki a wolejbulistow mjez hodami a Nowym lětom na tra­dicionalny wolejbulowy turněr, kotryž wot­měje so jutře wot 13 hodź. w Pan­čičan­sko-Kukow­skej sportowej hali. Přizjewjenja su jenož hišće­ dźensa pola Jaku­ba Langi móžne, a to pod tele­fo­no­wym čis­łom 0176 / 30 56 52 65.

Halowa kopańca we Worklecach

29. raz zetkaja so póndźelu, 30. decembra, wjesne koparske mustwa we Worklečanskej sportowej hali, zo bychu wo pokal wjesneje a gmejnskeje skupiny CDU hrali. Wo trofeju kopać budźe znowa dźesać cyłkow, a to z Pěskec, Smječkec, Noweje Wjeski, Worklec, Pančic-Kukowa, Róžanta, Chrósćic a Serbskich Pazlic. Turněr započnje so w 13 hodź., dobyćerjow mytować chcedźa w 17.30 hodź.

Blidotenisowy turněr

Pjatk, 3. januara, wot 18.30 hodź. přewjedu w Kulowskej małej sportowej hali blidotenisowy turněr sportowcow DJK Ludowy sport. Přeprošeni su na njón wšitcy aktiwni kaž tež njeaktiwni hrajerjo wokolnych wsow. Mytowanje dobyćerjow budźe wokoło 22.30 hodź.

Přewjedu zymski Kulow-cup

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND