Sport (03.01.20)

pjatk, 03. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Přewjedu zymsku ediciju

Jutře přewjedu młodostni z Kulowa a wokoliny 7. raz tak mjenowany Kulow-cup w zymje. Wot 11.30 do 17.30 hodź. chcedźa w Kulowskej wjacezaměrowej hali za bulom honić. Hosćićeljo, Kulowminatije, přeprošeja wšitkich wólno­­čas­nych a aktiwnych koparjow z města a wo­kolnych wsow na zymsku ediciju najwjetšeho wrotoweho festiwala re­giona.

Kopaja wo pokal TCM

Koparski turněr Towarstwa Cyrila a Metoda (TCM) je jutře, 4. januara, w 15 hodź. w Chróšćanskej „Jednoće“, a to wo pokal TCM. Přeprošene su wosadne a wjesne mustwa młodźiny kaž tež cyłki sportowych jednotkow.

Nowolětny běh we Wojerecach

Wotrjad lochkoatletika sportoweho kluba Wojerecy přewjedźe njedźelu, 5. januara, w sportowym forumje we Wojerecach nowolětny běh. W poskitku změja tam distancy 6 a 2 km. Start je za 10.30 hodź. planowany.

Na kopańcu Němskopazličanow

Koparjo Sportoweho towarstwa Natwar Němske Pazlicy zarjaduja a wuho­tuja 5. januara wot 9 do 13 hodź. swój 31. interny halowy koparski turněr, a to w sportowni „Při Boršći“ w Kamjencu.

Wojuja wo S-mobil-trofeju

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND