Tajke špatne wuměnjenja hišće ženje na Čornej horje njeměli

wutora, 21. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Dobyćerjo Serbskeje wyšeje šule Budyšin Foto: Diana Šołćina Dobyćerjo Serbskeje wyšeje šule Budyšin Foto: Diana Šołćina

14. raz přebywaše Jan Hrjehor, sportowy wučer Serbskeje wyšeje šule Budyšin, ze swojimi šulerjemi w sněhakowarskim lěhwje w kurowym městačku Janské Lázně w čěskich Kyrkonošach. Prěni raz bě so wón z dwěmaj šulerskimaj skupinomaj na Čornu horu podał. Hišće ženje pak njejsu tam tak mało přirodneho a kumštneho sněha měli.

Nimo šulerkow a šulerjow 7. a 8. lětnika z města wobdźěli so na prěnim zhromadnym sněhakowarskim lěhwje SWŠ Budyšin/SWŠ Worklecy tež 7. lětnik Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy. Tam bě mjenujcy sportowy wučer, kiž lěhwo hewak organizuje, wupadnył. Nimo toho zesylnichu wulku serbsku skupinu pjeć studentow wučerstwa, kotřiž hišće w Lipsku a Drježdźanach studuja, kaž tež šěsć maćerjow a nanow. Tak přebywaše 78 ludźi wopřijaca skupina wot póndźele do pjatka w pensijomaj Adélka a Flora.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Najspěšniši sněhakowarjo Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND