Hygienowy koncept funguje poručenje

štwórtk, 29. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Hudźbne šule prezencnu wučbu nachwilnje wuspěšnje wuhotowali

Budyšin/Wojerecy (SN/bn). Po detailěrowanym a krutym koncepće móžachu hudźbne šule Budyskeho wokrjesa před tydźenjomaj wučbu za jednotliwcow zaso na městnje poskićeć (Serbske Nowiny rozprawjachu). Mjeztym zo běchu we Wojerecach na komunalnym kubłanišću „po dołhim rozmyslowanju rozsudźili, hodźiny přiwšěm dale jenož online wuhotować“, je tamniša priwatna hudźbna a wuměłstwowa šula Bischof swoje rumnosće zajimcam spřistupniła. „Wjetšina šulerkow a šulerjow bě jara wjesoła, skónčnje zaso na městnje wuknyć móc. Wirtuelna wučba pak bě tohorunja derje přiwzata, a někotři šulerjo sej přeja dale po tym wašnju postupować. Hygienowy koncept mam za kmany, tež hdyž so jemu horstka šulerjow a staršich přiměrić nochce. Štóž pak so testowanja wzdawa, tomu njemóžemy přistup dowolić“, šulski nawoda André Bischof zjima. Swojim wučerkam a wučerjam „njesměm drje ničo předpisać, dokelž njejsu jako na honorarnej bazy skutkowacy na naše wukazy wjazani.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND