Bilanca žnjow rozdźělna poručenje

štwórtk, 04. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Chróšćanski Wjeselic ratarski zawod bě minjeny tydźeń swoje poslednje pola wotžnjał. Z wunoškom lětušich žnjow su tam najebać wulku horcotu powšitkownje spokojom. Předewšěm žně ječmjenja běchu lětsa dobre. Na foće běchu ratarjo ze syčomłóćawu na polu mjez Łusčom a Jaseńcu po puću.  Foto: Roman Wjesela Chróšćanski Wjeselic ratarski zawod bě minjeny tydźeń swoje poslednje pola wotžnjał. Z wunoškom lětušich žnjow su tam najebać wulku horcotu powšitkownje spokojom. Předewšěm žně ječmjenja běchu lětsa dobre. Na foće běchu ratarjo ze syčomłóćawu na polu mjez Łusčom a Jaseńcu po puću. Foto: Roman Wjesela

Suchota jako stajny faktor tež žně hornjołužiskich ratarjow wobwliwuje

Miłoćicy/Chrósćicy/Koćina (JBo/SŽu/SN). Z lětušimi klimatiskimi wuměnjenjemi wysokich temperaturow a trajneje suchoty dla dyrbja so předewšěm tež hornjołužiscy ratarjo dale a bóle rozestajeć. Bilanca lětušich žnjow je rozdźělna, zdźělichu wjacori z nich našemu wječornikej.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND