Přihotuja wosebite pječwo za wozrodźenje tradicije

srjeda, 21. septembera 2022
artikl hódnoćić
(1 )
W Radworskej gmejnje wozrodźa nałožk swjateje Borbory. W srjedźišću pak steji wosebite pječwo.  Foto: Diana Wowčerjowa W Radworskej gmejnje wozrodźa nałožk swjateje Borbory. W srjedźišću pak steji wosebite pječwo. Foto: Diana Wowčerjowa

Radworska zakładna a wyša šula, tamniša gmejna kaž tež pjekarjej chcedźa starodawny nałožk swjateje Borbory wožiwić a planuja spočatk decembra wosebite zarjadowanje.

Radwor (SN/BŠe). Poprawom wotměwaja so w Radworskej wjacezaměrowej hali Slavia kóždej dwě lěće hodowne wiki, kotrež tamniša wyša šula we wobłuku projektoweho tydźenja organizuje. Tam předawachu dotal předewšěm wudźěłki, zhotowjene wot šulerjow we wobłuku tydźenja. Tohorunja wužiwachu někotři rjemjeslnicy składnosć a tam swoje wudźěłki poskićachu. Koronapandemije dla pak njemóžachu minjene lěta zarjadowanje na dotalne wašnje přewjesć.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND