Sokoljo solidny wukon pokazali

póndźela, 21. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

ST Kinspork/Łužnica – Sokoł Ralbicy/Hórki 1:3 (1:2)

Zestawa Sokoła: Chr. Gloxyn – Matka, An. Wałda, Šewc, Korjeńk (67. Kurjat), Domaška (79. Bejmak), B. Bejma (79. Rachela), Al. Wałda, Šołta (82. Kunze), D. Gloxyn , Rawš

Sokoljo hrajachu pola hrajneho zje­dnoćenstwa Kinspork/Łužnica při hišće dosć přijomnym wjedrje. Hosćićel trjebaše a trjeba nuznje dypki, wšako steji w pincy tabulki. Ralbičenjo pak njeběchu zwólniwi tute wotedać, wšako bychu so z dobyćom w srjedźnym polu tabulki zaměstnili.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND