1. halowy cup dorosta

póndźela, 16. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Hrajerjo wobeju mustwow młodźiny E SJ Chrósćicy zestupachu so ze swojimaj nazwučowarjomaj Simonom Žurom (nalěwo) a Handrijom Jurkom (naprawo) k zhromadnemu dobyćerskemu wobrazej. Jörg Stephan Hrajerjo wobeju mustwow młodźiny E SJ Chrósćicy zestupachu so ze swojimaj nazwučowarjomaj Simonom Žurom (nalěwo) a Handrijom Jurkom (naprawo) k zhromadnemu dobyćerskemu wobrazej. Jörg Stephan

Tójšto wrotow a napjate hry we Worklecach

W kopatej połnej sportowni we Worklecach wotmě so sobotu 1. halowy cup za dorostowe mustwa młodźiny E. Cyłkownje štyri towarstwa je sebi sportowa jednotka Njebjelčicy z hłownym organizatorom Robertom Lejnartom k tomu přeprosyła. Tak nastupichu přeco dwaj cyłkaj Sokoła Ralbicy Hórki, SJ Chrósćicy a SJ Njebjelčicy. Turněr wudospołnichu mustwje z Radworja a koparjo Marijineje hwězdy. Po modusu kóždy přećiwo kóždemu so dypkownje w 10 hodź. prěnja hra, wot cyłkownje 28, zahwizda. A hnydom w tutej dóstaštaj starši a tamni fanojo, mjez nimi tež zapósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk a jednaćel Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) Gojko Sinde dobry zaćišć, što halowu kopańcu wučinja. Po 8 mjeńšinach skónči so hra z njerozsudnym 1:1. Spěšne akcije, žana wostuda, napjate a zmužiće wjedźene dwuboje, emocije a kopica šansow. Wšitko to su wažne nazhonjenja, kotrež trjeba młoda koparka/młody kopar zo bych so dale a dale polěpšił/a. Mjez dźěćimi knježeše fairny wobchad a sudnicy njetrjebachu tuž docyła wulce do jednotliwych hrow zapřimnyć.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Při turněrje bu tež hnydom tak mjenowany kwartet najlěpšich woleny. Stejo wotlěwa su to Ben Šmit jako najlěpši třělc wrotow, Aaron Paška jako najlěpši hrajer, Moritz Kral jako najlěpši wrotar a Paul Wierig jako najlěpši hrajer.
dalši wobraz (2) We Worklecach běchu přez cyły čas razantne dwuboje widźeć. Stajnje dźěše na krótkim hrajnišću tam a sem.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND