Sprawny remis w derbyju

póndźela, 20. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Druhdźe dyrbjachu znowa dypkowe hry wotprajić, w Delanach pak hodźeše so na twjerdym hrajnišću hrać. Wjace hač 200 přihladowarjow dožiwi zajimawy derby mjez Ralbičanskimi Sokołami a Kulowskimi Worjołami. Foto: Kosntantin Hrjehor Druhdźe dyrbjachu znowa dypkowe hry wotprajić, w Delanach pak hodźeše so na twjerdym hrajnišću hrać. Wjace hač 200 přihladowarjow dožiwi zajimawy derby mjez Ralbičanskimi Sokołami a Kulowskimi Worjołami. Foto: Kosntantin Hrjehor

Sokoł Ralbicy/Hórki –

Módro-běli Kulow 0:0

Zestawa domjacych: Chr. Gloxyn – Matka, Schultz, A. Wałda, T. Wałda, Rawš (46. B. Bejma), Šewc, D. Gloxyn, D. Šołta (66. Nuk), Rachel (90. Ričl), Bejmak

zestawa hosći: Čórlich – Sauer (88. Šěrak), Bergmann, B. Korch, A. Korch, Schneider (73. Popjela), Koplanski (65. Wehlan), Nicolaides, Bulang, Wittek (86. Kisch), Brückner

Wjace hač 200 přihladowarjow – telko ludźi kaž wčera při Ralbičanskim twjerdym hrajnišću hižo dlěši čas tam njeběchu. Před třomi tydźenjemi přećiwo Radworjej sej hru w delanskim stadionje hižo wjac hač 100 přiwisnikow wobhlada. Kulowčenjo wšak stejachu do hry na słónčnym městnje tabulki a běchu z tym faworit. Tola Sokoljo z nowym trenarjom Tomašom Henčlom chcychu Kulowskich wězo mjerzać. A to so jim hladajo na wuslědk tež poradźi. Po 90 mjeńšinach steješe mjenujcy 0:0, štož bě sprawny wuslědk tuteje hry.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Před wrotami hosći z Kulowa njejsu škitarjo módro-běłych Ralbičanam wjele městna wostajili. Tak mějachu sej Sokoljo chětro ćežko. Na tamnej stronje nastachu samsne wobrazy. Hra skónči so tuž bjez wrotow.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND