Budissa Budyšin je zašłe dny wjacore testowe hry přewjedła. W sobotnej přećiwo FSV Nowosólc-Hródkej wotměštaj mjez druhim­ Marek Langr (nalěwo, Budissa) a Anton Stehr (naprawo, Nowosólc-Hródk) horce dwuboje. Wuslědk testa bě 1:1. Dźeń po tym podleža Budissa mustwu International Lipsk 3:0. Dalšu přihotowansku partiju změja chowancy trenarja Torstena Gütscho­wa jutře we 18.30 hodź. w Kamjencu přećiwo jědnatce trenarja Franka Ričela, Jednoće Kamjenc. Foto: Torsten Zettl

Kónčna tabulka hobbyjoweje ligi:

1. ST Wjazońca 24:0   24 :0

2. FSG Budyšin 20:6   20:4

3. VZ Biskopicy 15:13  12:12

4. MSV Budyšin II 12:15  10:14

5. ST Wjazońca II 11:16  10:14

6. MSV Budyšin 6:21   4:20

7. ST Bart 5:22   4:20


Mikswolejbulisća Budyskeje FSG su 28. mišterstwo na hobbyjowej runinje ze slěbrom skónčili. Tež w pokalnym wurisanju wobsa­dźichu woni 2. městno mjez šěsć startowacymi cyłkami.

Beachtura tónraz w Konjecach

wutora, 17. julija 2018 spisane wot:
Štwórta stacija beachtury Radija Satkula wjedźeše młodych serbskich sportowcow do Delan. W Konjecach nastupi wčera dwanaće mustwow při krasnym słónčnym wjedrje. Konječansko-Šunowski młodźinski klub staraše so wo ćělne derjeměće, tu sy­daše samo gulašowa poliwka. Dobyćer stacije, kotraž je hižo wot spočatka beachtury kóžde lěto zastupjena, su lětsa Radworčenjo. Młodźi wolejbulisća přesadźichu so přećiwo Dwójnej nuli, kotraž dyrbješe znowa poražku w finalu znjesć. Cyłkow­nje pak napadnje, zo so hrajna kwalita mustwow dale stopnuje, tak zo wostanu wosebje kónčne fazy hrow stajnje napjate. Přichodny tydźeń zetkaja so wolej­bulisća prěni raz w Njebjelčicach. Tekst: Gloria Žurec; foto: Handrij Špitank

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

„Cyłe lěto sym w Barcelonje dźěłała, wjele pjenjez zasłužiła a jenož partyje swjećiła. Prawje sportować pak tam móžno njebě. Chcych so hibać, něšto za swoje ćěło činić“, powěda mi Hana z Irskeje na mojej prěnjej turje z fatbikom (hórske kolesa z tołstymi wobru­čemi) w awstriskich Alpach.

Mjeztym bydli Irka hižo pjeć lět w Awstriskej, a to na wjesčičce, kotraž ma pječa­ jenož dwaj domaj. W Barcelonje porno tomu bydli něhdźe 1,7 milionow ludźi. Hana je potajkim swoje žiwjenje kom­plet­nje změniła, dokelž pobrachowaše jej sport. Při wučasu wot wrótneho žiwjenja w kosmopolitiskim hłownym měsće španiskeho regiona Kataloniskeje zezna Hana sportowca, kiž dźěła w Kitzbühelu. Mjez druhim je wón spěšnosněhakowar a bě někotre razy jako tak mjenowany předchadnik (Vorläufer) při najćešim wot­jězdźe swěta zasadźeny.

Serbski gymnazij Budyšin (SGB) ma dwě sportowči, kotrejž stej na wurisanjach „Młodźina trenuje za olympiju“ hnydom w štyrjoch sportowych družinach sakske krajne finale docpěłoj – a to we wolejbulu, w kopańcy, lochko­atletice a bičwolejbulu. Na tajki wurjadny rekord smětej Helena Hejduškec a Tadeja Šeferec jara hordej być. Sportowy wučer SGB Měrko Korjeńk je so z nimaj­ rozmołwjał.

Předstajtej so prošu čitarjam Serbskich Nowin ...

Helena: Ja sym Helena Hejduškec a bydlu na Horje. Sym 16 lět a póńdu wot awgusta do 11. lětnika Serbskeho gymnazija.

Tadeja: Sym Tadeja Šeferec a tohorunja z Hory. Tež ja budu po lětnich prózdninach w 11. lětniku SGB dale wuknyć.

Što su Waju najlubše předmjety w šuli?

Helena: Sport, zajimuju pak so tež za bio­logiju.

Tadeja: Sport.

Kak husto stej na sakskich finalach pódla byłoj a kelko medaljow stej dobyłoj?

Helena: Moje prěnje krajne finale bě w juniju 2013 w Lipsku, jako smy sej w 5. lětniku slěbro w kopańcy wubědźili. Cyłkownje móžu na dźewjeć sakskich fina­low zhladować, hdźež wu­bědźich sej jednu złotu, dwě slěbornej a dwě bronzowej medali.

Po 20 lětach je narodne koparske mustwo Francoskeje druhi raz swětowe mišterstwa w kopańcy dobyło. Wčera wječor přewiny wone w spektakularnej partiji Chorwatow ze 4:2. We 18. min. nawjedowaše Équipe Tricolore po samo­wrotach Marija Mandžukića. Antoine Griezmann bě njewoprawnjeny wólny kop do šěsnatki třělił, a Mandžukić bul njezbožownje z hłowu do wrotow dale šmórny. To běchu prěnje samowrota w stawiznach swětowych mišterstwow kopańcy w finalnej hrě. Njetraješe pak dołho, a Chorwaća z wrotami wotmołwichu (28.). Po wólnym kopje Ivana Rakitića přizemi hrajny nastroj po wjacorych hłójčkowanych bulach před nohomaj Ivana Perišića. A tón přetwori suwerenje ze šěsnaće metrow do praweho kuta. Hišće do přestawki docpěchu Francozojo 2:1. Po róžku bě bul z krótkeje distancy Perišićej njezbožownje na ruku skočił. Argentinski sudnik Nestor Pitana sej scenu na wobrazowce hišće razo wobhlada a rozsudźi na pokutny kop, byrnjež to tak mjenowana 50:50-jědnatka była. Antoine Griezmann wěsće přetwori (38.).

Zabawny test při dobrych wonkownych wuměnjenjach

póndźela, 16. julija 2018 spisane wot:

Jednota Kamjenc – Serbska koparska­ wubranka 7:0 (2:0)

Za serbsku wubranku hrajachu: Dawid Matik – Samuel Šiman, Fabian Korjeńk, Fabian Pöpel, Michał Matka, Maksimilian Zahrodnik, Danny Püschel, Maik Janca, Robert Lejnart, Michał Młynk, Ali Eldor

Na 21. gmejnskim swjedźenju w Njebjelčicach přewjedźechu wčera testowu hru mjez krajnym ligistom Jednota Kamjenc a Serbskej koparskej wubranku muži. Po 90 mjeńšinach steješe wysoke dobyće 7:0 za Jednotu na hrajnym protokolu. Přez cyły čas wukonješe faworit z Lessingoweho města ćišć na wrota Serbow, byrnjež spočatnje přewjele šansow njeměł. Mustwo trenarja Detlefa Panitza, kiž bě za wubranku zamołwity, k přestawce z 0:2 wróćo ležeše.

W druhej połojcy pak so móžnosće koparjow Franka Ričela kopjachu. Wubranka hrajerjow SJ Chrósćic, ST Marijineje hwězdy, SJ Njebjelčic a Sokoła Ral­bicy/Hórki přiwšěm sylnje bojownisce dale wojowaše, byrnjež jenož jědnaćo k dispoziciji byli. Wrotar Dawid Matik móžeše při tym někotre razy swoje kmano­sće pokazać. Ale w druhim poł­času dyrbješe hišće pjeć razow zady so přim­nyć. Dawid Matik

Wuslědki (16.07.18)

póndźela, 16. julija 2018 spisane wot:

Kónčne tabulki dorosta Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka

młodźina E, wokrjesna liga, stafla 3

1. SC Großröhrsdorf II 11 123 : 21 31

2. SG Großnaundorf  11 124 : 25 30

3. Arnsdorfske KT 11 102 : 36 28

4. Liegau-Augustusbad II 11 70 : 47 21

5. HZ FV Ottendorf-Okrilla 05/

SV Hermsdorf II 11 76 : 42 18

6. ST Jednota Radeberg 11 62 : 41 15

7. HZ Lomnitzer SV/

SG Großnaundorf II 11 53 : 66 15

8. SC Großröhrsdorf II 11 39 : 59 15

9. SV Hermsdorf 11 28 : 78 9

10. Liegau-Augustusbad III 11 21 : 92 9

11. TSV Wachau II 11 24 : 104 6

12. Arnsdorfske KT II 11 7 : 118 0

młodźina E, wokrjesna liga, stafla 4

1. ST Kinspork/Łužnica 11 120 : 9 31

2. ST Kinspork/Łužnica II 11 77 : 22 27

3. Jednota Kamjenc II 11 74 : 26 25

4. FSV Bretnig-Hauswalde 11 57 : 29 25

5. TSV Połčnica 1920 11 62 : 27 23

6. SJ Chrósćicy 11 50 : 25 18

7. ST Marijina hwězda 11 47 : 63 10

8. SJ Njebjelčicy 11 33 : 64 10

9. Natwar Něm. Pazlicy II 11 32 : 64 9

10. SV Haselbachtal 11 32 : 63 8

11. TSV Połčnica 1920 II 11 18 : 58 6

12. HZ ST Hlinowc/

Zeleno-běli Halštrow 11 8 : 160 0

młodźina E, wokrjesna liga, stafla 5

1. HZ ST Lubuš/ LSV Bluń  9 59 : 18 25

2. Módro-běli Njeswačidło 9 67 : 19 22

3. LSV Hory 1990 9 40 : 21 16

4. Sokoł Ralbicy/Hórki 9 43 : 35 16

5. Natwar Němske Pazlicy II 9 66 : 29 15

6. HZ ST Wětnica/Hola/

ST Nadrózna Hrabowka/

TSG Njedźichow 9 35 : 33 15

7. Módro-běli Kulow 9 24 : 44 8

8. HZ Łaz/Běły Chołmc 9 27 : 74 5

9. ST Ćisk 9 13 : 45 4

10. Rakečanske ST II 9 18 : 74 2

Njetraješe dołho, a mexiski fotograf powěsćoweje agentury AFP Yuri Cortez bě na swětowych koparskich mišterstwach w Ruskej nadobo mały star. Koparjo chorwatskeho narodneho mustwa su so po dobyćerskich wrotach Marija Mandžukića w połfinalu přećiwo Jendźelskej tak wjeselili, zo fotografa, kiž steješe na kromje hrajnišća, bjez wotpohlada ­powalichu. Cortez, fotograf powěsćoweje agentury Agence France Presse, ležeše nadobo zhromadnje z hejsowacymi Chorwatami na zemi, při čimž pak dale fotografowaše. A tak nastachu najrjeńše wobrazy wječora. Jako bě třělc wrotow Mandžukić pytnył, zo su wón a sobuhrajerjo Corteza powalili, zawda fotografej ruku, zo by jemu stanyć pomhał. Ivan ­Rakitić a Domagoj Vida staj so pola Mexičana samo z hubku zamołwiłoj.

Sport (13.07.18)

pjatk, 13. julija 2018 spisane wot:

Mjezynarodny turněr

Serbskopazličanscy a Njebjelčanscy młodostni přeprošeja młodźinu na mjezynarodny wolejbulowy turněr z migrantami, kotryž je jutře, sobotu, wot 13 do 18 hodź. na Njebjelčanskim sportnišću. Dobyćerske mustwo změje darmotny zastup na wječornej party.

Marathonowe płuwanje

W přistawje Klětno při Bjerwałdskim jězoru přewjedu jutře, 14. julija, 10. marathonowe płuwanje w Bjerwałdskim jězoru. Wot 10 hodź. wubědźuja so tam dźěći a dorosćeni na wjacorych distancach w płuwanju bjez a z pjericami. Dalše informacije pod www.baer-service.de

Přihotowanske koparske hry

13.07. 19:00  Rakečanske ST –

  Nowe Město

14.07. 13:30  Módro-běli Kulow –

  SC Mały Wosyk

14.07. 16:00  FSV Nowosólc-Hródk –

  Budissa Budyšin

15.07. 11:00  Jednota Kamjenc –

  Serbska koparska wu-   branka (w Njebjelčicach)

15.07. 14:00  International Lipsk –

  Budissa Budyšin

21.07. 11:00  Módro-běli Kulow –

  SG Weixdorf

21.07. 15:00  SJ Njebjelčicy –

  Lok Slepo

22.07. 14:30  ST 1922 Radwor –

  SJ Chrósćicy

  (w Njebjelčicach)

22.07. 15:20  ST Marijina hwězda –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

  (w Njebjelčicach)

22.07. 16:15  Serbski supercup w Nje-   bjelčicach – hra wo

  3. městno

22.07. 17:00  Serbski supercup

  w Njebjelčicach – finale

nawěšk

nowostki LND