Janšojska šula prěnja „serbska“

štwórtk, 11. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Krabatowa zakładna šula w Janšojcach budźe prěnja „serbska“ šula w Braniborskej. Witaj-kubłanišćo swjeći sobotu 10. róčnicu spožčenja mjena Krabat. K tomu gratuluje tež krajny społnomócnjeny za serbske naležnosće, statny sekretar Martin Gorholt (SPD).

Podstupim/Janšojce (SN/at). Šulski nawoda Frank Köditz a cyły jeho team so wjeselitaj. „Smy napinace dźěło wukonjeli, zo bychmy dźěćom serbsku rěč a kulturu zbližili“, rjekny Köditz našemu wječornikej. To so nětko wudani. Hdyž zarjaduja zajutřišim, sobotu, dźěćacy swjedźeń składnostnje spožčenja mjena Krabat před dźesać lětami, budu tež statneho sekretara Martina Gorholta witać móc. Mjenowana róčnica a titl serbskeje šule stej jemu přiležnosće dosć, zo by gratulaciju wosobinsce sposrědkował.

„Krabatowu zakładnu šulu připóznawamy jako prěnju ,serbsku šulu‘ w Bra­niborskej. Wona nima po cyłym kraju jenož­ najwjetši podźěl šulerjow, kotřiž wobdźěleja so na bilingualnej abo serbskej rěčnej wučbje. Šula zdobom ze susodnymi dźěćacymi dnjowymi Witaj-přebywanišćemi, z Janšojskim domizniskim muzejom, ze serbskimi institu­cijemi a Delnjoserbskim gymnazijom přikładnje hromadźe dźěła“, piše krajny społnomócnjeny za serbske naležnosće w nowinskej informaciji.

Na Krabatowej zakładnej šuli wuknje 137 dźěći. 98 z nich wobdźěla so na Witaj-wučbje, 87 na wučbje serbšćiny. Frank Köditz potwjerdźi: „Naš narok je šulerjow wukmanić, zo bychu delnjoserb­šćinu wšědnje nałožowali. Komunikacija je rozsudna, gramatika a pisanje stejitej na druhim městnje.“ Wučba w před­mjetach matematika, němčina, hudźba a sport je bilingualna. Porno tomu móžeš so na wučbje serbšćiny fakultatiw­nje wobdźěleć. Mnohe dźěći pak chodźa na Witaj-wučbu runje tak kaž na serbšćinu. Kubłanišćo je dospołnje dwurěčnje popisane a ma samo samospisanu němsko-serbsku hymnu.

Za statneho sekretara Gorholta „hraje Krabatowa šula wažnu rólu při zacho­wanju a daledawanju delnjoserbskeje rěče­ a kultury. Ze swojim šulskim angažementom přinošuje wona přikładnje k wutworjenju identity we Łužicy.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND