Lětnja šula w Lipsku njewěsta poručenje

pjatk, 05. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Prof. Edward Wornar wot Załožby za serbski lud přesłapjeny

Budyšin (SN/CoR). Njeje jasne, hač so lětsa­ Serbska lětnja šula na Lipšćan­skim Instituće za sorabistiku wotměje. „Sym přesłapjeny. Bych sej wot Załožby za serbski lud wjace podpěry přał“, roz­łožuje direktor instituta prof. dr. Edward Wornar „sym so dwójce telefonisce ze zamołwitej załožby rozmołwjał, a su mi jasnje prajili, zo žane rěčne šule njefi­nancuja. To mje jara dźiwa. Wšako móžeš w směrnicach za spěchowanje na internetnej stronje załožby čitać, zo wona rěčne kursy za hornjo- a delnjoserbšćinu podpěruje. A wěmy tež z praksy, zo je ferialny kurs Budyskeho Serbskeho insti­tuta prawidłownje financowała.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND