Za swoju šulu derje wabili

póndźela, 18. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Radworscy šulerjo w chemiskim kabineće Foto: Werner Müller Radworscy šulerjo w chemiskim kabineće Foto: Werner Müller

Zjawnosći so předstajić a za swoju šulu wabić – tole bě minjeny pjatk wječor hłowny zaměr dnja wotewrjenych duri na Radworskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“. Z wothłosom móžachu spokojom być.

Radwor (SN/MKWj). Tójšto wopytowarjow móžachu minjeny pjatk na Radworskej wyšej šuli witać. Kubłanišćo bě na dźeń wotewrjenych duri přeprosyło. Při tym njeńdźeše jenož wo to, dźěći zakładneje šule za to wabić, zo bychu w Radworju wostali. Narěčeć chcychu tež staršich, zo bychu swoje dźěći, kotrež tuchwilu do druhich šulow chodźa, přichodnje sem słali, kaž nawodnica Hilža Štilerowa Serbskim Nowinam rjekny. Prěnje naprašowanja tajkeho razu tam hižo maja.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND