Čerstwa woda ze studnički

pjatk, 05. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Bywši rěčnik staršiskeje rady Pančičanskeje zakładneje šule Jens Teichmann je dźensa rano hromadźe ze šulskej nawodnicu Jadwigu  Čižankowej šulerjam w jich póstniskich kostimach prěnje nopaški wody wudźělił.  Foto: Marian Wjeńka Bywši rěčnik staršiskeje rady Pančičanskeje zakładneje šule Jens Teichmann je dźensa rano hromadźe ze šulskej nawodnicu Jadwigu Čižankowej šulerjam w jich póstniskich kostimach prěnje nopaški wody wudźělił. Foto: Marian Wjeńka

W Šuli Ćišinskeho z małeje ideje wulka wěc nastała

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Šulerjam serbskeje zakładneje Šule Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje přichodnje napoje sobu do šule dawać poprawom hižo ­trjeba njebudźe. Přetož wot dźensnišeho móža so holcy a hólcy tam sami posłužować. Njedóstanu drje słódku limonadu, ale čerstwu wodu, kotraž ćeče nětko z noweje studnički. Ju su dźensa rano ­šulerjam přepodali, zo bychu ju prawje wjele wužiwali.

Před nimale lětom je tehdyši rěčnik staršiskeje rady Jens Teichmann namjetował, studničku za pitnu wodu w šuli instalować. „Spočatnje njeběch ani tak zahorjena, dokelž so bojach, zo so nowe sćěny w saněrowanej chódbje napancaja. Na tamnym boku je ćicha woda wězo strowša hač najwjetši dźěl napojow, kotrež šulerjo wot doma sobu noša“, powěda nawodnica šule Jadwiga Čižankowa. W rjadownjach su so tuž anonymnje naprašowali, što šulerjo rady pija, zo bychu zwěsćili, hač so projekt scyła zadani. Wšako je tež z pjenjezami a dźěłom zwjazany. „Jako tójšto dźěći wotmołwi, zo rady ćichu wodu pija, běchmy wšitcy překwapjeni“, nawodnica přizna.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND