Rěčne lěhwo w Delnjej Łužicy

pjatk, 22. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Bórkowy (SN/MiR). Choćebuski wotrjad Rěčneho centruma WITAJ witaše wčera na swoje lětnje lěhwo pjeć młodostnych do Bórkowskeho wjesneho šulskeho domu. Přewjeduja je mjeztym wosmy króć za zajimcow w starobje 14 do 17 lět. Hač do njedźele dožiwjeja tam šulerjo z Choćebuskeho Delnjoserbskeho kaž tež Maxa Steenbeckoweho gymnazija zabawne dny. „Rady bychmy wjace młodostnych zahorili, wšako mamy zajimawe poskitki“, rozłožuje nawoda Choćebuskeho RCW Viktor Zakar, „mamy pak trěbnu ličbu wobdźělnikow, zo móžemy projekt přewjesć. Spěchowanske srědki za nje su zaplanowane.“ Mały pozitiwny trend je porno lońšemu přiwšěm spóznajomny. To dyrbješe lěhwo cyle wupadnyć. Za nje běchu so jeničce třo zajimcy přizjewili. Přiwšěm w RCW rozmysluja, dotalny koncept změnić.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND