Swjedźeń RCW zdobom dalekubłanje był

pjatk, 15. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wědomostna sobudźěłaćerka Rěčneho centruma WITAJ Jadwiga Kaulfürstowa z kubłarkami  Foto: Maćij Bulank Wědomostna sobudźěłaćerka Rěčneho centruma WITAJ Jadwiga Kaulfürstowa z kubłarkami Foto: Maćij Bulank

Budyšin (SN/MiR). 20 lět hižo skutkuje w Serbach model Witaj. Za Rěčny centrum WITAJ bě to přičina, přeprosyć kubłar­ki a kubłarjow wšitkich serbšćinu nałožowacych kubłanišćow Hornjeje Łužicy na swjedźeń a dalekubłanje w Budyskim Serbskim domje. Hesło zarjado- wanja wčera popołdnju bě: „20 lět Witaj – dale tak!?“ Na wšě 35 zajimcow – kubłarki a kubłar, sobudźěłaćerki RCW, wučerjo Serbskeje fachoweje šule za socialnistwo Budyšin kaž tež iniciatoraj Witaj-hibanja Jan Bart a Jadwiga Wejšina – je přišło. Wědomostna sobudźěłaćerka RCW Jadwiga Kaulfürstowa předstaji jim dźěłowy zešiwk ke katalogej kwalitatiwnych kriterijow k spěchowanju a posrědkowanju serbšćiny w dźěćacych dnjowych přebywanišćach Sakskeje. Katalog předleži mjeztym w hornjo- a delnjoserbšćinje kaž tež w němčinje, aktualny dźěłowy zešiwk hornjo- a delnjoserbsce. Na cyle nazorne wašnje Kaulfürstowa rozłoži, kak móža kubłarki z pomocu zešiwka kwalitu swojeho skutkowanja na polu serbšćiny stopnjować.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND