Wo wobchadźe z wohenjom poručenje

wutora, 19. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Kedźbliwe wobchadźenje z wohenjom su sej předšulske dźěći z Wulkich Ždźarow a Šćeńcy spřistupnili. Wone nawuknychu, zo ski ći woheń ćopłotu. Projekt „Fascinacija woheń“ je wohnjowa wobornica Steffi Bartuschk přewodźała. Iniciator projekta, Wojerowski wohnjowy wobornik Armin Berger, chce poskitk rady rozšěrić za za kładnych šulerjow, ale tež za wučbu chemije na wy šich šulach.  Foto: Andreas Kirschke Kedźbliwe wobchadźenje z wohenjom su sej předšulske dźěći z Wulkich Ždźarow a Šćeńcy spřistupnili. Wone nawuknychu, zo ski ći woheń ćopłotu. Projekt „Fascinacija woheń“ je wohnjowa wobornica Steffi Bartuschk přewodźała. Iniciator projekta, Wojerowski wohnjowy wobornik Armin Berger, chce poskitk rady rozšěrić za za kładnych šulerjow, ale tež za wučbu chemije na wy šich šulach. Foto: Andreas Kirschke

Chcedźa šule do wužadaceho projekta zapřijeć

Wulke Ždźary (AK/SN). Kedźbliwe wobchadźenje z wohenjom bě njedawno tema­­­ pjećdnjowskeho projekta „Fascinacija woheń“ za předšulske dźěći ze Šćeńcy a Wulkich Ždźarow. Wot lěta 2010 je Armin Berger z Wojerowskeje powo­­­łanskeje wobory zamołwity za kubłanje na polu wohnjoškita. Třinaće dźěći je z Wulkich Ždźarow a sydom ze Šćeńcy, ze zarjadnišćow, kotrejž stej w nošer­stwje Miłočan­skeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka, je so na projekće wobdźě­liło. Pod dohladom nawuknychu wone z wohenjom wobchadźeć.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND