Dotal njeznate sylnosće zwěsćili

pjatk, 28. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wyši šulerjo z Njedźichowa (Bernsdorf) dožiwichu njedawno we Wojerecach zajimawy  dźeń połny akcijow.   Foto:  Silke Richter Wyši šulerjo z Njedźichowa (Bernsdorf) dožiwichu njedawno we Wojerecach zajimawy dźeń połny akcijow. Foto: Silke Richter

Mjeztym 4. króć přewjedźechu w Budyskim wokrjesu projekt Zwjazkoweje centrale za strowotniske rozswětlenje a Zwjazkoweje agentury za dźěło „Přińdź­ won – moje sylnosće, mój přichod“,­ a to prěni raz we Wojerecach.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND