Paralelne struktury njetworić poručenje

srjeda, 18. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wopušćene zdawaja so tuchwilu dźěćace dnjowe přebywanišća być, tak tež Radworski katolski dźěćacy dom „Alojs Andricki“. Wot dźensnišeho hač do kónca jutrownych prózdnin hladaja w tychle zarjadnišćach kubłarki a kubłarjo jeničce dźěći, kotrychž starši skutkuja w powołanjach nuzoweho zastaranja a dalšich za zastaranje ludźi trěbnych powołanjach.  Foto: SN/Hanka Šěnec Wopušćene zdawaja so tuchwilu dźěćace dnjowe přebywanišća być, tak tež Radworski katolski dźěćacy dom „Alojs Andricki“. Wot dźensnišeho hač do kónca jutrownych prózdnin hladaja w tychle zarjadnišćach kubłarki a kubłarjo jeničce dźěći, kotrychž starši skutkuja w powołanjach nuzoweho zastaranja a dalšich za zastaranje ludźi trěbnych powołanjach. Foto: SN/Hanka Šěnec

Starši měli nětko woprawdźe ze swojimi dźěćimi doma wostać

Budyšin (SN/MiR). Předsydstwo a nawodnistwo Serbskeho šulskeho towarstwa je póndźelu telefonisce wo tym wothłosowało, kak maja postupować, ručež dyrbjeli dźěćace dnjowe přebywanišća w jich nošerstwje zawrěć. Mjeztym tak daloko je. Wšitke kubłanišća – tež šule – smědźa tuchwilu jeničce dźěći při nuzowej potrjebje zastarać. Wukaz sakskeho knježerstwa płaći hač do 17. apryla, to rěka hač do kónca jutrownych prózdnin. „Póndźelu mějachmy hišće něhdźe třećinu dźěći w našich zarjadnišćach. Starši běchu hižo sami reagowali. Wot dźensnišeho móžemy pola nas jenož hišće nuzowe skupiny wutworić“, rozłožuje předsydka SŠT Ludmila Budarjowa. „Wot toho časa, zo su na strowotniskim zarjedźe diskutować započeli, smy so z móžnym zawrěćom zaběrali. Njejsmy pak z tajkej sylnej dynamiku pandemije ličili.“ Dźěłaćerske dobroćelstwo (AWO) Budyšin ma w swojich dźěćacych přebywanišćach wjacore Witaj-skupiny. Zamołwita Annett Fahland zwuraznja: „Finalnu ličbu dźěći, kotrež nětko dale zastarujemy, njemóžemy hišće mjenować.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND