Awtorojo za najmjeńšich pytani

wutora, 04. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wot lěta 2001 hižo wuchadźa w Rěčnym centrumje WITAJ časopis „Lutki“. Najprjedy w hornjoserbšćinje koncipowany ma wón mjeztym tež w Delnjej Łužicy swojich swěrnych woteběrarjow.

Budyšin (SN/MiR). Časopis měri so na dźěći, kotřiž su maćernorěčneho pochada, abo kotřiž serbsce wuknu, kaž tež na jich staršich. Štyri razy wob lěto pu­blikacija wuchadźa. Za kubłarki a ku­bła­rjow přida RCW přiručku z didaktisko-metodiskimi pokiwami, kotrež w „Lutkach“ zapřijate temy pohłubšeja. Tež w zakładnych šulach a hortach zešiwk rady wužiwaja. Něhdyša sobudźěłaćerka RCW, Sylwija Wjeńcyna, běše „Lutki“ hač do lěta 2013 wudała. Mjeztym wuchadźeja hižo 19. lěto. Weronika Butendeichowa, kotraž so jako wobdźěłarka projektow wo „Lutki“ stara, wobsah časopisa lětnje planuje. Za dźěl, kotryž měri so na star­šich, su to předewšěm rěčno-kubłanske temy. Dźěl za dźěći je so w zašłych lětach na serbskich nałožkach orientował. Tak zaběra so tež přichodne wudaće z woblubowanym nałožkom, swjedźenjom swjateho Měrćina. Dale změja interview wo poskitkach serbskich babow w Swinjarni.

„W kóždym wudaću mataj pak Julka pak Witko, abo wobaj zhromadne do­žiwjenje, pokazowace na temu, kotruž zešiwk wobjednawa. Witko je maskotka, kotruž jako RCW hižo wjacore lěta w dźěćacych dnjowych zarjadnišćach při nawuknjenju serbšćiny zasadźamy“, Weronika Butendeichowa rozłožuje. „Nam je wažne, zo čuja so starši tež we wšelakich temach, kotrež dźěći w pěstowarskej staro­bje zajimuja, w serbskej rěči wěsći. Lutki móža na te wašnje pomocny srědk być, kiž jim zmóžnja zhromadnje ze swojimi dźěćimi sej serbsku rěč zbližić, abo ju nałožować. Brošurka je dwurěčna. Serbski a němski tekst stejitej pódla so, tak zo móža serbšćinu wuknjacy starši po potrjebje němski přełožk wužiwać.

„Wjeselu so, hdyž mje něchtó ,Lutkow‘ dla narěči, wšojedne, hač su to měnjenja, kritiki abo pokiwy. Wšitko pomha“, měni Weronika Butendeichowa. Wosebje wjeseli so redaktorka „Lutkow“ nad awto­rami. Zdobyła je sej za lětuše 3. wudaće „Lutkow“ młodu awtorku Annamariju Hadankec. Kubłarjo a kubłarki přeja sej mjez druhim hrónčka a nowe spěwy w serbskej rěči, kotrež dźěći lochce ro­zumja a wužiwaja. Tež tajke RCW w „Lutkach“ rady wozjewja.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND