Dalekubłanske kursy přewjesć

wutora, 11. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Rěčny centrum WITAJ (RCW) w Choćebuzu wuhotuje nazymu tři dalekubłanske kursy za kubłarki dźěćacych dnjowych přebywanišćow, to rěka žłobikow, pěstowarnjow a hortow.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND