Je derje přirunać?

wutora, 11. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Myslu sej, zo nic. Tajke přirunanje je tež hódnoćenje jedneje wěcy. Při tym kóždy/kóžda swój wid zastupuje. Tak tež nastupajo dalekubłanje kubłarkow a kubłarjow. W Delnjej Łužicy zajimuja so wone – tam maja tuchwilu jeno žony-kubłarki w dnjowych přebywanišćach (žłobik, pěstowarnja, hort), kotrež so z dźěćimi w delnjoserbšćinje zaběraja – za třidnjowske poskitki Rěčneho centruma WITAJ. A nošerjo kubłanišćow čas jako dźěłowy čas připóznawaja. Tajke postupowanje by tež w Sakskej móžne było, sej myslu. Tu chodźa kubłarki, kubłarjo, wučerki a wučerjo tohorunja na dalekubłanja, kotrež Budyska wotnožka Sakskeho krajneho zarjada za šulu a kubłanje poskića. Te pak wotměwaja so předewšěm po wječorach, to rěka po dźěle. Tež to ma swoju lěpšinu. Wšako njetrjeba nawodnistwo kubłanišća personal narunać, kiž na kursach swoje kmanosće při rozšěrjenju znajomosćow serbšćiny pohłubša. Milenka Rječcyna

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND