Po dźesać lětach popłatki zwyšić dyrbjeli

štwórtk, 08. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W Radworskej wotnožce Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule wuknje tuchwilu wosom šulerjow 4. do 7. lětnika na blachowych dujerskich instrumentach hrać. Wjelelětny a woblubowany wučer Clemens Kowollik so wjeseli, zo móžeše tele šulske lěto šěsć nowych šulerjow witać. W Kamjenskej wotnožce hudźbneje šule dalšich zajimcow za nawuknjenje hraća na trompeće, tenoroweho róžka a dalšich dujerskich instrumentow rady witaja.  Foto: SN/Hanka Šěnec W Radworskej wotnožce Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule wuknje tuchwilu wosom šulerjow 4. do 7. lětnika na blachowych dujerskich instrumentach hrać. Wjelelětny a woblubowany wučer Clemens Kowollik so wjeseli, zo móžeše tele šulske lěto šěsć nowych šulerjow witać. W Kamjenskej wotnožce hudźbneje šule dalšich zajimcow za nawuknjenje hraća na trompeće, tenoroweho róžka a dalšich dujerskich instrumentow rady witaja. Foto: SN/Hanka Šěnec

2 400 šulerjow w Budyskej hudźbnej šuli piska a spěwa

Na wokrjesnej hudźbnej šuli Budyšin je so w septembru šulske lěto 2020/2021 zahajiło, po tym zo bě tež tam w minjenych měsacach korony dla wšo hinak. Njemóžachu tuž kaž zwučene dźeń wo­te­wrjenych duri přewjesć a na wotpowědnym koncerće ze šulerjemi šulskeho lěta 2019/2020 tak prawje roz­žohno­wać. Měrćin Weclich je so ze Charlottu Garnys, nawodnicu hudźbneje šule, wo tu­chwilnym stawje wuwučowanja rozmołwjał.

Kelko šulerjow Budyska wokrjesna hudźbna šula tuchwilu ma a kotre wotnožki jej při­słušeja?

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Hižo ze štyrjomi lětami je Magdalena Wirthec z Hory započała na huslach hrać, a čini to mjeztym sydom lět. Dźensnišu šulerku 6. lětnika wuwučuje Jadwiga Simo nowa we wotnožce wokrjesneje hudźbneje šule w Pančicach-Kukowje.
dalši wobraz (2) W Chrósćicach wuknjetej Alena a Lydia Wałdźic z Prawoćic, šulerce 3. lětnika, na blokowej pišćałce hrać. Jeju wučerka je Borbora Frenclowa. Foto: Feliks Haza
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND