Ličby nowačkow za wyše šule nimale jasne

wutora, 15. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Na wšitkich serbskich a serbšćinu wuwučowacych wyšich šulach a gymnazijach w zamołwitosći Budyskeje wotnožki Sakskeho krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB) wutworja přichodne šulske lěto znajmjeńša jednu rjadownju w 5. lětniku.

Budyšin (SN/MiR). Na Serbskej wyšej šuli Budyšin je 29 šulerjow za 5. lětnik při­zjewjenych. Po wučerskej konferency bě jasne, zo chcedźa wšitkich w jednej rjadowni wuwučować. Poprawom je maksimalna ličba šulerjow na rjadownju po sakskim šulskim zakonju 28. W Ral­bicach změja jednu rjadownju z 21 šulerjemi. Dwě rjadowni wutworja we Worklecach ze 37 nowačkami, w Radworju ze 40, w Slepom ze 46 a w Kulowje z 48. Na Budyskim Serbskim gymnaziju budźe wot noweho šulskeho lěta w třoch rjadownjach 5. lětnika 55 dźěći wuknyć. Kaž LaSuB na naprašowanje zdźěli, pak njeje wu­tworjenje rjadownjow hišće dokónčene. Wšako dyrbi abo chce tón abo tamny šuler­ lětnik wospjetować.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND