Wulkotne wukony šulerjow

srjeda, 16. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Lětuše čitanske wubědźowanje RCW a LND steješe w znamjenju pandemije. Wšako mějachu šulerjo 3. lětnika hinaše wuměnjenja, hač běchu to dotal zwučeni. Čas za zwučowanje z podpěru wučerkow běše wobmjezowany. Na mnohich šulach njemóžachu interne wubědźowanje wo najlěpšeho čitarja rjadownje přewjesć. Wjeselo mjez lětušimi wobdźělnikami, zo bě so zarjadowanje přiwšěm wotměło, bě tuž wosebje wulke.  Foto: RCW/Michaela Hrjehorjowa Lětuše čitanske wubědźowanje RCW a LND steješe w znamjenju pandemije. Wšako mějachu šulerjo 3. lětnika hinaše wuměnjenja, hač běchu to dotal zwučeni. Čas za zwučowanje z podpěru wučerkow běše wobmjezowany. Na mnohich šulach njemóžachu interne wubědźowanje wo najlěpšeho čitarja rjadownje přewjesć. Wjeselo mjez lětušimi wobdźělnikami, zo bě so zarjadowanje přiwšěm wotměło, bě tuž wosebje wulke. Foto: RCW/Michaela Hrjehorjowa

Lětuše čitanske wubědźowanje wšitkich wužadało

Budyšin (SN/MiR). Dobyćerjej lětušeho čitanskeho wubědźowanja Rěčneho centruma WITAJ a Ludoweho nakładnistwa Domowina staj Mirek Malink ze zakładneje šule Slepo, a Józef Měrćink ze zakładneje šule „Jurij Chěžka“ Chrósćicy. Dohromady je so lětsa 17 šulerjow na zarjadowanju w Budyskim Serbskim muzeju wobdźě­liło, dźewjeć holcow a wosom hólcow. Wšitcy wuknu w 3. lětniku na serbskich šulach Budyšin, Radwor, Ralbicy, Worklecy a Chrósćicy kaž tež na serbšćinu podawacymaj zakładnymaj šulomaj Slepo a Wojerecy.

Najprjedy mějachu šulerjo rěčneju skupin A1 (dźewjeć maćernorěčnych) a A2 (wosom, kotřiž serbšćinu wuknu) ze swójskeje serbskeje knihi čitać. Wosebje woblubowane běchu Štefana Paškowe „Nowe dyrdomdejstwa na wsy“ a „Ćipka w lěsu“ Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje. ­

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND