Wotewrjeniza dalše pokiwy na dobro šulow

štwórtk, 18. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Zaměr skutkowanja referentki Domowiny za kubłanje a dorost Katrin Suchec-Dźisławkoweje je, na serbskich a serbšćinu podawacych šulach docpěć najlěpše wuměnjenja za serbšćinu wuknjacych.

Budyšin (SN). Zarjad Domowiny chce zwisk k zastupjerjam narodneje organizacije na šulskich konferencach w Sakskej skrućić. Zapřijate su serbske kubłanišća resp. tajke ze serbskorěčnej wučbu w Sakskej. Prěnje zetkanje wotmě so wutoru popołdnju na žurli Serbskeho domu w Budyšinje. Katrin Suchec-Dźisławkowa poda přitomnym dohlad do prawniskich zakładow za serbske šule w Sakskim šulskim zakonju. Zwjazowała je swoje wuwjedźenja z wočakowanjemi na skutkownosć „serbskeje prezency“ w šulskich konferencach. Kaž kubłanska referentka Domowiny potwjerdźi, je wažne „so słowa jimać a serbske temy narěčeć“. K tomu słušeja nastorki šulskemu wjednistwu hladajo na to, profilować serbskosć w šuli a na přikład na internetnej stronje.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND