Šula zawrjena

štwórtk, 10. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Worklecy (SN/bn). Po aktualnym powšitkownym wukazu Sakskeho ministerstwa za kultus wostanjetej serbska zakładna šula „Michał Hórnik“ kaž tež přisłušacy hort we Worklecach dźensa a jutře dospołnje zawrjenej. Přičina je wysoka ličba pozitiwnje na koronawirus testowanych šulerjow. Kaž z ministerstwa wuchadźa, buchu dohromady 30 infekcijow zwěsćene. Złožujo so na „Postajenje za rjadowanje šulow, internatow, dźěćacych dnjowych přebywanišćow, dnjowych hladarnjow za dźěći kaž tež za njeakademiske zarjadnišća za wu- a dalekubłanje wuwučowaceho personala w zwisku zadźěwanja rozšěrjenja covid-19“ wujewja „staw natyknjenjow woprawnjeny strach dalšich infekcijow, čehoždla je nachwilne zawrjenje kubłanišća trěbne. Njebyštej-li so šula a hort zawrěłoj, su dalše infekcije prawdźepodobne, štož ćěło a žiwjenje třećich wohrožuje. Wukaz wotpowěduje tuž poměrnosći.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND