Ferialny kurs RCW wabi dźěći serbsce rěčeć

srjeda, 20. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wobdźělnicy lětušeho ferialneho kursa RCW njewukmanjeja so jenož w serbšćinje, ale dožiwjeja tež zabawne prózdninske dny.  Foto: Michaela Hrjehorjowa Wobdźělnicy lětušeho ferialneho kursa RCW njewukmanjeja so jenož w serbšćinje, ale dožiwjeja tež zabawne prózdninske dny. Foto: Michaela Hrjehorjowa

Budyšin (SN/MiR). Za durjemi žurle Serbskeho domu a biblioteki Rěčneho centruma WITAJ w Budyšinje knježi wulka ćišina. Njewšědne to začuće, wšako su prózdniny a za durjemi přebywaja dźěći. Samo jako Bianka Rachelic rumnosć wopušći, šćebotanje słyšeć njeje. Nawopak, dźěći, kotrež dožiwja na ferialnym kursu RCW wosebity serbskorěčny rum, wěnuja so z wulkej koncentraciju swojim nadawkam. Bianka Rachelic a Lydija Matikec studujetej na Lipšćanskej uniwersiće wučerstwo, Bianka za gymnazij a Lydija za wyšu šulu. Runja jimaj wuwučuje ­na kursu RCW Christiana Bukec, kotraž studuje wučerstwo za zakładnu šulu na Drježdźanskej Techniskej uniwersiće. Wšitke tři wěnuja so dźěćom wot 1. do 6. lětnika, kotrež zaběraja so wot wčerawšeho hač do pjatka z tym, so w serbskej rěči wukmanjeć a ju dožiwić. Za to su přichodne wučerki zhromadnje z Michaelu Hrjehorjowej, kotraž je ze stron RCW za projekt zamołwita, wotpowědny program přihotowali. Dwójce je so wona do toho ze studentkami zetkała a jim koncept kursa předstajiła.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND