Mnohe kubłanišća medijowy koncept hišće nimaja

póndźela, 21. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wukubłacy Budyskeje Serbskeje fachoweje šule za socialnu pedagogiku su so při wopyće medijoweje etaže w Budyskim Serbskim domje z klanku Lingufino zaběrali. Z njej móža zhromadnje z dźěćimi w dźěćacych dnjowych zarjadnišćach serbšćinu wuknyć abo so ze serbšćinu zaběrać.  Foto: Milenka Rječcyna Wukubłacy Budyskeje Serbskeje fachoweje šule za socialnu pedagogiku su so při wopyće medijoweje etaže w Budyskim Serbskim domje z klanku Lingufino zaběrali. Z njej móža zhromadnje z dźěćimi w dźěćacych dnjowych zarjadnišćach serbšćinu wuknyć abo so ze serbšćinu zaběrać. Foto: Milenka Rječcyna

Budyšin (MiR/SN). Medijowa etaža w Serbskim domje skića zajimcam dohlad do wužiwanja wšelakich medijow za zwobraznjenje swójskich idejow. Poskitk su wukubłacy Budyskeje Serbskeje fachoweje šule za socialnistwo pod nawodom wučerki Leńki Thomasoweje póndźelu minjeneho kaž tež tydźenja do toho wužiwali. Pod nawodom medijoweho pedagogi Serbskeho šulskeho towarstwa (SŠT) Michała Cyža je nimale 30 žonow a mužow nazhoniło, zo njeje runjewon lochko, ale přewšo wudospołnjace, medije produkować. W studiju so za tym rozhladować a informacije wo tym zběrać, kak móhli techniku za nahrawanje z pomocu digitalnych medijow wužiwać, pak běše jenož dźěl wopyta.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND