„Lěpje je, pisak do ruki wzać“

štwórtk, 29. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Grafikarka Christin Lukašowa, logopedowka Maria Maccyna a wučerka Chrystina Delanowa (wotprawa) su z nadawkowym zešiwkom za předšulske dźěći a šulerjow 1. lětnika powabny wuknjenski material wuwili.  Foto: Milenka Rječcyna Grafikarka Christin Lukašowa, logopedowka Maria Maccyna a wučerka Chrystina Delanowa (wotprawa) su z nadawkowym zešiwkom za předšulske dźěći a šulerjow 1. lětnika powabny wuknjenski material wuwili. Foto: Milenka Rječcyna

W Serbach je dźěłowy zešiwk za pěstowarnju, předšulu a 1. lětnik inowatiwny produkt. Milenka Rječcyna je so z logopedowku Mariu Maccynej rozmołwjała, kotraž je zhromadnje z Christin Lukašowej a Chrystinu Delanowej material „SUPER // předšula“ nadźěłała.

Čehodla je tajki zešiwk w serbskej rěči trěbny?

M. Maccyna: Mi bě wažne, zo wučbny material zestaju, z kotrymž móže so předšulske dźěćo na šulu přihotować, zo by tam bjezporočnje čitać a pisać nawuknyło. Ideju za to mějach hižo dołho. Posledni krok k zwoprawdźenju běchu pjenjezy z wubědźowanja simul+. Wěm ze swojeho praktiskeho dźěła, kotre kompetency dźěći za bjezporočne nawuknjenje čitanja a pisanja trjebaja. W tutym zešiwku smy předewšěm rěčny wobłuk zapřijeli a wabimy do produktiwneho rěčenja. Zdobom chcemy runowahu mjez rěčnym faktorom a wuwiwanjom wědomja za swoje ćěło wutworić. Duchowne wuwiće dźěsća zwisuje mjez druhim tež ze zažnej mo­toriku, wosebje wot prěnjeho do třećeho žiwjenskeho lěta a to w zešiwku wobkedźbujemy.

To rěka, zo widźiće dźěćo w cyłotnym wuwiću swojeje wosobiny?

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Titulna strona dźěłoweho zešiwka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND