Płuwarki a płuwarjo OSSV tójšto wosobinskich rekordow docpěli

wutora, 09. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Ze 14 dorostowymi płuwarkami a płuwarjemi bě so dźěćace a młodźinske mustwo OSSV Kamjenc na kóždolětnym wubědźowanju „Start do nalěća“ pola zjednoćenstwa SSV Wojerecy wobdźěliło. Mjez nimi běštaj tež Jan a Anika Zarjeńkec z Hórkow (stejo pjaty a šesta wotlěwa).  Foto: OSSV Kamjenc Ze 14 dorostowymi płuwarkami a płuwarjemi bě so dźěćace a młodźinske mustwo OSSV Kamjenc na kóždolětnym wubědźowanju „Start do nalěća“ pola zjednoćenstwa SSV Wojerecy wobdźěliło. Mjez nimi běštaj tež Jan a Anika Zarjeńkec z Hórkow (stejo pjaty a šesta wotlěwa). Foto: OSSV Kamjenc

Ze 14 dorostowymi płuwarkami a płu­warjemi je so dźěćace a młodźinske mustwo OSSV Kamjenc na kóždolětnym wubědźowanju towarstwa SSV Wojerecy „Start do nalěća“ wobdźěliło.

Na startowej lisćinje stejachu nimo mjenow hosćićela tež tajke wjacorych ­jara dobrych płuwarkow a płuwarjow z Drježdźan, Kamjenicy, Žitawy, Riesy, Choćebuza, Budyšina za Finsterwaldy.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND