Poradźeny wjesny swjedźeń w Delanach

wutora, 30. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Dobra nalada knježeše minjeny kónc tydźenja na dworje towarstwoweho domu Delany, hdźež Konječenjo a Šunowčenjo swjećachu. Foto:  Domenico Gruhn Dobra nalada knježeše minjeny kónc tydźenja na dworje towarstwoweho domu Delany, hdźež Konječenjo a Šunowčenjo swjećachu. Foto: Domenico Gruhn

Konjecy (DG/SN). Swój zhromadny wjesny swjedźeń wotměchu minjeny kónc tydźenja­ wobydlerjo Konjec a Šunowa. Po tym zo běchu loni prěni raz w Konjecach swjećili, rozsudźichu so organizatorojo lětsa znowa za dwór towarstwoweho domu Delany.

Z volleyballowym turněrom wjesnych mustwow, kotryž Čórlichec swójba doby, su swjedźeń sobotu popołdnju zahajili. Hrajnišćo při wjesnym hrajkanišću bě­štej wjesnej towarstwje hakle njedawno ponowiłoj, tak zo bě turněr zdobom premjera noweho volleyballnišća. Wobnowjenje bě tohorunja tema žortneho filma młodźiny, kotryž wječor w bróžni předstajichu. W nim so wjesne kóčki za swój nowy „hajzl“ dźakowachu.

Wjeršk delanskeho wjesneho swjedźenja bě znowa wubědźowanje 13 dobrowólnych wohnjowych woborow. Hladajo na to, zo mustwa dźeń a wjace do swojich mašinow inwestuja a technika zwjetša tež wo wuspěchu a njewuspěchu rozsudźa, běchu w Konjecach wobzamkli, zo wšitcy wohnjowi wobornicy ze samsnej mašinu startuja. Tak mějachu wšitcy nimale samsne wuměnjenja. Dobyli su skónčnje Worklečenjo z 28,05 sekundami před Róžantom a Salowom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND