Poradźeny wjesny swjedźeń w Delanach

wutora, 30. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Dobra nalada knježeše minjeny kónc tydźenja na dworje towarstwoweho domu Delany, hdźež Konječenjo a Šunowčenjo swjećachu. Foto:  Domenico Gruhn Dobra nalada knježeše minjeny kónc tydźenja na dworje towarstwoweho domu Delany, hdźež Konječenjo a Šunowčenjo swjećachu. Foto: Domenico Gruhn

Konjecy (DG/SN). Swój zhromadny wjesny swjedźeń wotměchu minjeny kónc tydźenja­ wobydlerjo Konjec a Šunowa. Po tym zo běchu loni prěni raz w Konjecach swjećili, rozsudźichu so organizatorojo lětsa znowa za dwór towarstwoweho domu Delany.

Z volleyballowym turněrom wjesnych mustwow, kotryž Čórlichec swójba doby, su swjedźeń sobotu popołdnju zahajili. Hrajnišćo při wjesnym hrajkanišću bě­štej wjesnej towarstwje hakle njedawno ponowiłoj, tak zo bě turněr zdobom premjera noweho volleyballnišća. Wobnowjenje bě tohorunja tema žortneho filma młodźiny, kotryž wječor w bróžni předstajichu. W nim so wjesne kóčki za swój nowy „hajzl“ dźakowachu.

Wjeršk delanskeho wjesneho swjedźenja bě znowa wubědźowanje 13 dobrowólnych wohnjowych woborow. Hladajo na to, zo mustwa dźeń a wjace do swojich mašinow inwestuja a technika zwjetša tež wo wuspěchu a njewuspěchu rozsudźa, běchu w Konjecach wobzamkli, zo wšitcy wohnjowi wobornicy ze samsnej mašinu startuja. Tak mějachu wšitcy nimale samsne wuměnjenja. Dobyli su skónčnje Worklečenjo z 28,05 sekundami před Róžantom a Salowom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND