Zwony maja – zwóńcu dóstanu

štwórtk, 09. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (UH/SN). Ideju a přeće, zo by z Wojerowskeho Domu Martina Luthera Kinga zwonić móhło, mějachu čłonojo tamnišeje wosady hižo před pjatnaće lětami. Z połoženjom zakładneho kamjenja za zwóńcu zawčerawšim je so přeće nětko zwoprawdźiło. Tři zwony, kotrež maja tam jónu wisać, su hižo lěta 2008 w Osnabrücku­ kupili.

Projekt zwóńcy bě Wojerowski twarski inženjer Hagen Schmaler naćisnył. W lěće 2006 załožichu spěchowanske towarstwo, kotrež trěbne pjenjezy zběraše. Před lětomaj tež měšćanska rada předewzaću přihłosowaše a zarjadowa je do měšćanskotwarskeho wuwićoweho koncepta, z čimž běchu wuhlady na spěchowanske srědki date. Před něhdźe lětom dóstachu 178 000 eurow drohi projekt přizwoleny. Wudawki sej Zwjazk, Swobodny stat Sakska a město Wojerecy dźěla, při čimž wosada wulki dźěl komunalneho podźěla přewozmje. Kaž farar Jörg Michel zdźěli, su dotal 60 000 eurow dźakowano pjenježnym daram nazběrali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND