Žadyn serbski zajimc poručenje

srjeda, 22. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Na zakónčacy koncert lětušeje hudźbneje dźěłarnički Budyskeho Kamjentneho do mu   wjesela so Malte Rogacki, Torsten Wiegel, István Kobjela, Beata Nożyńska, Malwina Bogdan, Ewelina Dudzik a Jens Müller (wotprawa). Foto: Carmen Schumann Na zakónčacy koncert lětušeje hudźbneje dźěłarnički Budyskeho Kamjentneho do mu wjesela so Malte Rogacki, Torsten Wiegel, István Kobjela, Beata Nożyńska, Malwina Bogdan, Ewelina Dudzik a Jens Müller (wotprawa). Foto: Carmen Schumann

Budyšin (SN/mwe). Jednaćel Budyskeho Kamjentneho domu Torsten Wiegel je přesłapjeny, zo njeje na mjezynarodnym projekće M(US)IKROSKOP nimo nawody spěwneho wobłuka Istvana Kobjele ani jenički serbski młody hudźbnik abo spěwar wobdźěleny. Hač do pjatka dwutydźenska lětnja hudźbna dźěłarnička traje. Wšitcy so hižo na zakónčacy koncert pjatk, 24. pražnika, na žurli sociokulturneho centruma w Budyšinje a dźeń pozdźišo w pólskej Jelenjej Górje wjesela.

Po tym zo běchu wobdźělnicy work­shopa z Budyskeho regiona a Jelenjeje Góry folklorny festiwal w Chrósćicach wopytali, dachu so do dźěła. Tak nasta 15 zajimawych swójskich kom­pozicijow na zakładźe ludoweje hudźby. Nimo spěwarkow přednjesu je hudźbnicy na dujerskich instrumentach, wio­linje, keyboardźe, ukuleli, gitarje, mandolinje a na najwšelakorišich bijadłach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND