Fachowcy kalkuluja popłatki

srjeda, 09. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Porchow (AK/SN). Wjesnjanosta gmejny Ralbicy-Róžant Hubertus Ryćer (CDU) wostanje dale zastupowacy předsyda zaměroweho zwjazka za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV). W zjawnym wothłosowanju su jeho na wčerawšej zhromadźiznje w Porchowje znowa do tohole zastojnstwa wuzwolili. To bě trjeba, dokelž wotměchu so lětsa w třoch sobustawskich gmejnach – w Chrósćicach, we Worklecach a w Ralbicach-Róžeńće – wólby wjesnjanosty. Hubertus Ryćer, delanski stary a nowy wjesnjanosta, bě tež hižo do toho zastupowacy předsyda AZV. Zastupjerjo gmejnow Pančicy-Kukow, Porchow a Worklecy hłosowachu za Ryćerja, Chróšćanscy a Ralbičansko-Róžeńčanscy radźićeljo namjetowachu porno tomu Pančičansko-Kukowskeho wjesnjanostu Markusa Kreuza (CDU).

Dale zaměrowa zhromadźizna wopłóčkoweho zwjazka wčera wobzamkny, kalkulaciju popłatkow wot eksternych fachowcow wobličić dać. Po woli radźićelow ma Budyska poradźowanska firma Kogis popłatki za lěta 2009 hač do 2012 dodatnje kalkulować a popłatki za čas wot 2013 hač do 2015 znowa wobličić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND