Wjesnu kónčinu w zwjazku wuwić

srjeda, 23. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Malešanska gmejna je přepodała nadawk, zdźěłać koncept za kooperaciju z Wulkodubrawskej a Radworskej komunu.­ To pak so wšitkim njelubi, dokelž­ boja so wulkogmejny.

Malešecy (CK/SN). Gmejny Malešecy, Wulka Dubrawa a Radwor chcedźa wjesnu kónčinu na swojim teritoriju wuwić, zo bychu wobydlerjam kubłanje, wikowanje, strowotnistwo a dalše infrastrukturne wobłuki w přiměrjenej zdalenosći zaručili. Kak hodźało so to najlěpje docpěć a kak nadawki hač ke kulturje a sportej wurunanje rozdźělić, ma Drježdźanska měšćanskowuwićowa towaršnosć STEG w koncepće zdźěłać. Tónle nadawk dósta wona wčera wot Malešanskeje gmejnskeje rady.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND