Wjesnu kónčinu w zwjazku wuwić

srjeda, 23. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Malešanska gmejna je přepodała nadawk, zdźěłać koncept za kooperaciju z Wulkodubrawskej a Radworskej komunu.­ To pak so wšitkim njelubi, dokelž­ boja so wulkogmejny.

Malešecy (CK/SN). Gmejny Malešecy, Wulka Dubrawa a Radwor chcedźa wjesnu kónčinu na swojim teritoriju wuwić, zo bychu wobydlerjam kubłanje, wikowanje, strowotnistwo a dalše infrastrukturne wobłuki w přiměrjenej zdalenosći zaručili. Kak hodźało so to najlěpje docpěć a kak nadawki hač ke kulturje a sportej wurunanje rozdźělić, ma Drježdźanska měšćanskowuwićowa towaršnosć STEG w koncepće zdźěłać. Tónle nadawk dósta wona wčera wot Malešanskeje gmejnskeje rady.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND