Wobydlerjow dla přesłapjeny

štwórtk, 15. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Łaz liči přichodne měsacy ze 140 ćěkancami

Běły Chołmc (AK/SN). Łazowska gmejna so na to nastaji, zo ma lětsa hišće 70 ćěkancow přiwzać a zaměstnić. Klětu liča z dalšimi 70. „Smy winowaći jednać, dokelž wokrjes ćěkancow wotpowědnje ličbje wobydlerjow na wšitke komuny rozdźěli“, rjekny wjesnjanosta Udo Wićaz (CDU) wutoru na wobydlerskej zhro­madźiznje w Běłym Chołmcu. Přeprosył bě tamniši wjesny předstejićer Thomas Rösler.

„Naš zaměr měł być, zhromadne žiwjenje ludźi zachować. Sportownje a wjes­ne towarstwowe domy su za to njepa­rujomne“, Rösler zwurazni. Wo­krjes w gmejnje Łaz móžne objekty za zaměstnjenje ćěkancow pruwuje. Zjawne twarjenja su štyri pěstowarnje, tři šule z třomi sportownjemi a pjeć towarstwowych domow. W nich njeměli po słowach Thomasa Röslera žanych požadarjow azyla zaměstnić. Wokrjes pruwuje tohorunja wot šulskeho lěta 2010/2011 prózdnu bywšu Běłochołmčansku zakładnu šulu. Ju chcyše komuna poprawom za turistiske abo socialne zaměry wužiwać a je so mjeztym tež z inwestorom dojednała. Předań chcychu 6. oktobra wobzamknyć, štož pak nětko tola wotstorčichu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND