Lěs ze solidnymi wunoškami

pjatk, 16. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

W času, hdyž so města a gmejny nad wšěmi móžnymi dochodami wjesela, wone­ tež mjeńše sumy njezacpěwaja. K tomu słušeja wunoški z komunal­neho lěsa, kaž maja jón na přikład wokoło­ města Kulowa.

Kulow (AK/SN). Komunalny lěs města Kulowa je w dobry stawje a přinjese ­stabilne a solidne wunoški. „Hač na lěto 2009 docpěchmy hewak stajnje ­po­zitiw­- ne wuslědki. Lětsa bě sobu ­rozsudne, zo móžachmy při wichorach spowalane ­štomy blisko Kulowskeje ­lěsneje kupje­le sobu­ wužiwać“, wuswětla Alexander Haase, referendar w lěsniskim wobwodźe ­Hornja Łužica statneho ­zawoda Sakski lěs. Aktualne połoženje bě wón tež ­Kulowskim měšćanskim radźićelam ­na jich njedawnym posedźenju rozłožił. Woni hospodarskemu planej za ­komu­- nalny lěs Kulowa jednohłósnje ­přihło- ­­sowachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND