Nětko w chronice zwěčnjeni poručenje

štwórtk, 29. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Lisćina do čestneje knihi města Choćebuza zapisanych wosobow je so nětko wo pjeć serbskich mjenow rozšěriła. Na wčerawšim posedźenju zhromadźizny měšćanskich zapósłancow su so Sabina Siegowa, Gizela Hašcyna, Harald Koncak, Erwin Mjeršeńc a Bjarnat Rjentš do chroniki zapisali. Na foće widźimy jich z předsydu měšćanskeho parlamenta Reinhardom Droglu (SPD, nalěwo) a wyšim měšćanstu Holgerom Kelchom (CDU, naprawo), kotrajž staj počesćenym gratulowałoj.  Foto: Horst Adam Lisćina do čestneje knihi města Choćebuza zapisanych wosobow je so nětko wo pjeć serbskich mjenow rozšěriła. Na wčerawšim posedźenju zhromadźizny měšćanskich zapósłancow su so Sabina Siegowa, Gizela Hašcyna, Harald Koncak, Erwin Mjeršeńc a Bjarnat Rjentš do chroniki zapisali. Na foće widźimy jich z předsydu měšćanskeho parlamenta Reinhardom Droglu (SPD, nalěwo) a wyšim měšćanstu Holgerom Kelchom (CDU, naprawo), kotrajž staj počesćenym gratulowałoj. Foto: Horst Adam

Pjeć Serbow do Choćebuskich měšćanskich knihow so zapisali

Choćebuz (HA/SN). Wot wčerawšeho steja w drohotnej čestnej chronice města Choćebuza nětko tež mjena pjeć zasłužbnych Serbowkow a Serbow.

Na zhromadźiznje měšćanskeho parlamenta su so woni do tychle měšćanskich knihow zapisali. Tak česći město Choćebuz jich najwšelakoriše skutkowanje na dobro serbskeje rěče a kultury w měsće a po cyłej Delnjej Łužicy. Kaž před­syda měšćanskeho parlamenta Reinhard Drogla (SPD) na wuradźowanju praji, wotměchu počesćenje składnostnje 25lět­neho wobstaća Choćebuskeho Serbskeho domu. Zapisać smědźachu so tuž wčera do Choćebuskeje měšćanskeje chroniki Gizela Hašcyna, Sabina Siegowa, Harald Koncak, Erwin Mjeršeńc a Bjarnat Rjentš.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND