Změja štyri městna z techniku

štwórtk, 29. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow (AK/SN). Chětro změnjenu strukturu wohnjoweje wobory předwidźa nowe wohnjowoborne wustawki města Kulowa, kotrež je měšćanska rada wčera wobzamknyła. „Koncentrujemy so přichodnje na štyri wjesne wohnjowe wobory, kotrymž su hašenske skupiny přirjadowane“, rozłoži nawoda wobornikow Jurij Brösan. Tak přisłušeja Kulowskej woborje skupiny w Brěžkach, Klóšterskej Nowej Wsy, Hózku a Rachlowje, Salowska wobora změje Koćinsku skupinu po­boku, Sulšečanskej woborje je skupina w Dubrjenku přirjadowana a Mučowskej woborna skupina w Spalach.

Nowa struktura ma po słowach Jurja Brösana někotre lěpšiny. Za nawodu hašenskeje skupiny dosaha wukubłanje jako skupinski nawoda. Komuna koncentruje swoju hašensku techniku na štyrjoch hłownych městnach. Wobchowujo hašenske skupiny zachowaja sej mjeńše wsy wažny dźěl swojeje identity, wšako so runje wohnjowi wobornicy při najwšelakorišich składnosćach na dobro wobydlerjow angažuja­.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND