Připóznaće a wěstota

wutora, 24. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wjesna rada a młodźinski klub zrěčenje wo wužiwanju šule wotzamknyłoj

Wotrow (AK/SN). Staru šulu we wsy smě Wotrowski młodźinski klub O2 přichodnje darmotnje wužiwać. Za to staraja so młodostni w šuli wo porjadk a syku trawu wokoło njeje, při parkowanišću kaž tež na wjesnym sportnišću. Tole před­widźi zrěčenje, kotrež je Wotrowska wjesna rada na swojim zašłym posedźenju jednohłósnje schwaliła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND