Nowe plany za hródź a bróžnju

štwórtk, 03. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Dawne přeće za bydlenjemi z wobstajnym hladanjom so spjelni

Worklecy (aha/SN). Na wčerawšu zhromadźiznu gmejnskeje rady witaše Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) jednaćela maltezow za zastaranje starych ludźi Sakskeje a Braniborskeje dr. Aloisa Blaichera kaž tež wuwićoweho twarskeho inženjera Danila Schwaba. Wobaj rozłožištaj móžnosće přichodneho wužiwanja pódlanskich hospodarskich domow Worklečanskeho ratarskeho kubła maltezow. Po tym zo běchu tepjenski­ dom něhdyšeje chorownje hižo dospołnje přetwarili a saněrowali, zarjadowachu tam centralny archiw maltezow za Saksku a Braniborsku. „Je pak tež trjeba dalše twarjenja ratarskeho kubła zdźeržeć a zmysłapołnje dale wužiwać“, ma dr. Blaicher za wažne. Zhoniwši wot gmejny potrjebu su so maltezojo rozsudźili, ćelacu hródź a runje tak njewužiwanu bróžnju wutwarić na bydlenja z wobstajnym hladanjom. Najprjedy móhło to na přizemju być pjeć bydlenjow w cyłkownej wulkosći 350 kwadratnych metrow. Nimo toho je předwidźane tam zarjadować móžnosće dnjoweho zastaranja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND