Nowe plany za hródź a bróžnju

štwórtk, 03. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Dawne přeće za bydlenjemi z wobstajnym hladanjom so spjelni

Worklecy (aha/SN). Na wčerawšu zhromadźiznu gmejnskeje rady witaše Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) jednaćela maltezow za zastaranje starych ludźi Sakskeje a Braniborskeje dr. Aloisa Blaichera kaž tež wuwićoweho twarskeho inženjera Danila Schwaba. Wobaj rozłožištaj móžnosće přichodneho wužiwanja pódlanskich hospodarskich domow Worklečanskeho ratarskeho kubła maltezow. Po tym zo běchu tepjenski­ dom něhdyšeje chorownje hižo dospołnje přetwarili a saněrowali, zarjadowachu tam centralny archiw maltezow za Saksku a Braniborsku. „Je pak tež trjeba dalše twarjenja ratarskeho kubła zdźeržeć a zmysłapołnje dale wužiwać“, ma dr. Blaicher za wažne. Zhoniwši wot gmejny potrjebu su so maltezojo rozsudźili, ćelacu hródź a runje tak njewužiwanu bróžnju wutwarić na bydlenja z wobstajnym hladanjom. Najprjedy móhło to na přizemju być pjeć bydlenjow w cyłkownej wulkosći 350 kwadratnych metrow. Nimo toho je předwidźane tam zarjadować móžnosće dnjoweho zastaranja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND