Namóc tež w najlěpšej swójbje

póndźela, 21. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Pomocne poskitki žónskeho škitneho domu dale trěbne

Budyšin (CK/SN). 56 žonow su lětsa jako wopory domjaceje namocy samych abo z dźěćimi do Budyskeho žónskeho škitneho domu přiwzali. Wone pochadźeja z cyłeho wokrjesa, někotre ze Zhorjelca, dokelž je tamniše zarjadnišćo wućežene. W minjenych lětach bě jich stajnje 30 do 40 žonow wob lěto. Přičina lětušeje wjetšeje ličby je, zo su Wojerowski dom za­wrěli, praji Katharina Wehner. Kaž nawodnica žónskeho škitneho domu njedawno w socialnym wuběrku Budyskeje měšćanskeje rady rozłožuje, so domjaca namóc we wšitkich socialnych worštach jewi. Zwjetša wuchadźa wona wot partnera, ale tež wot jeho swójby. Wehner je dźakowna, zo su mnozy policisća w regionje dobry čuch za to wuwili. Policija pak smě žónski škitny dom jenož informować, jeli potrjechena tomu přihłosuje. „Někotražkuli žona pak ma při tym wobmyslenja“, wě wona z nazhonjenjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND